ČÍNA - vydávanie víz s biometrickými údajmi a poskytovaní odtlačkov prstov.

Dôležité oznámenie o vydávaní víz s biometrickými údajmi a poskytovaní odtlačkov prstov.
S ohľadom na medzinárodné postupy a skúsenosti, v súlade s príslušnými zákonmi a inými právnymi predpismi Čínskej ľudovej republiky bude od štvrtka 10. októbra 2019 Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku odoberať odtlačky prstov a vydávať zodpovedajúce biometrické víza všetkým žiadateľom o čínske víza.
Od odobratia odtlačkov prstov sú oslobodené osoby:
1.  Osoby, ktoré nedovŕšili 14 rokov života alebo majú nad 70 rokov
2.  Držitelia diplomatických pasov alebo osoby spĺňajúce podmienky pre udelenie čínskych diplomatických víz a víz pre úradníkov a zdvorilostné
3.  Osoby, ktorým bolo udelené vízum a odobraté odtlačky prstov na Veľvyslanectve ČĽR na Slovensku v rovnakom cestovnom pase v rámci posledných 5 rokov, musia však predložiť biometrické víza vydané v tom istom pase v rámci posledných 5 rokov,
4.  Osoby, ktoré nemajú prsty alebo im nie je z iných dôvodov možné zosnímať odtlačky prstov.

Veľvyslanectvo ČĽR na Slovensku zároveň žiadateľov o víza upozorňuje na nasledovné. Pre poskytnutie odtlačkov prstov musí byť žiadateľ prítomný osobne. Falšovanie odtlačkov prstov alebo vydávanie sa za inú osobu pri poskytovaní odtlačkov prstov bude mať právne následky zamietnutia vstupu žiadateľa na hraniciach ČĽR a žiadateľ bude niesť plnú právnu zodpovednosť.
Žiadatelia sú povinní vyplniť formulár žiadosti o vízum cez online systém (https:l/cova.cs.mfa.gov.cn)
a následne si cez online systém spraviť rezerváciu termínu kedy prídu žiadosť o víza podať osobne (https://avas.cs.mfa.gov.cn/)
Po úspešnej rezervácii termínu, by sa žiadatelia mali dostaviť na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva ČĽR
(adresa: Hrebendova 44/D)
20 minút pred stanoveným časom a pripraviť si:
potvrdenie o vyplnení žiadosti o víza cez online systém (Confirmation of China Online Visa Application) vytlačenú vyplnenú elektronickú žiadosť o víza (dokopy 8 strán); potvrdenie o rezervácii termínu na podanie žiadosti (AVAS Confirmation); pas a kópiu pasu (len strany s fotkou); a ďalšie požadované materiály podľa typu víz o aký žiadate.
Ďakujeme za porozumenie. Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike.

 

ČÍNA_ELEKTRONICKÉ VÍZA