AMBASÁDY

 

KONZULÁRNE ODDELENIE

Zatvorené dni na konzulátoch Z dôvodu sviatkov.

 

AUSTRÁLIA    
dátum zverejnenia:   18.11.2019
november 2019:   29.
december 2019:   24., 26., 26., 31.
január 2020:   01., 08., 27., 26.
     
INDIA    
dátum zverejnenia:   04.11.2019
november 2019:
  23., 24.
december 2019:   01., 03., 05., 12., 18., 19., 25., 26., 30., 31.
     
január 2020:   01., 02., 11., 15., 16., 17., 23., 25., 26., 30., 31.
     
INDONÉZIA    
dátum zverejnenia:   04.11.2019
december 2019:   24., 25.
január 2020:   01., 25., 
     
THAJSKO    
Dátum zverejnenia:   04.11.2019
december 2019:   05., 10., 25., 10., 25., 30., 31.
január 2020:   01. 25. 
     
ČÍNA    
Dátum zverejnenia:   07.11.2019
december 2019:   24., 26.
január 2020:   01., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30.
     
BIELORUSKO    
Dátum zverejnenia:   16.06.2019

december 2019:

  25.

január 2020:

 

01., 02., 06., 07.

     
RUSKO    
Dátum zverejnenia:    22.11.2019
január 2020:   01., 02., 03., 04., 05., 06., 07.
február 2020:   23., 24.

AMBASÁDY V RAKÚSKU
Dátum zverejnenia - 07.11.2019
 
december 2019:   08., 25., 26.
január 2020:   01., 06.
 
AMBASÁDY V NEMECKU
Dátum zverejnenia - 07.11.2019
 
december 2019:   25., 26.
január 2020:   01., 06.
 
 
AMBASÁDY V ČECHÁCH
Dátum zverejnenia - 07.11.2019
 
december 2019:   24., 25., 26.
január 2020:   01.


 
 
« Zmeny vo vízových predpisoch podľa abecedy »
 
 
 
 
 
ALŽÍRSKO
Dátum zverejnenia - 31.05.2016
 
Doba spracovania všetkých druhov víz sa mení na 14 konzulárnych dní.
 
 
BANGLADÉŠ
Dátum zverejnenia - 11.09.2015
 
S okamžitou platnosťou sa musia vízové dotazníky do Bangladéša vypĺňať už len výlučne elektronicky pod webovou stránkou imigračného oddelenia Bangladéša. WEB link nájdete takisto na našom webe po prihlásení. 
 
 
BIELORUSKO

Dátum zverejnenia 20.06.2019

Európske športové hry v Minsku sa konajú od 21.06.-30-06. a návštevníci ktorí majú zakúpený lístok na toto podujatie, môžu cestovať bez víz. Týka sa to ako cestnej tak leteckej prepravy.
Okrem lístka sa treba preukázať platným cestovným pasom, platným cestovným poistením a dostatočnými finančnými prostriedkami (min. 20 EUR/deň). Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://minsk2019.by/en/news/755


Dátum zverejnenia 27.07.2018
Bezvízový režim sa predĺžil z 5 dní na 30 dní. Za nasledovných podmienok:
Pre štátnych prísušníkov Slovenska a ďalších krajín EÚ, cestujúcich do Bieloruska lietadlom (cez letisko Minsk)
na obdobie najviac do 30 dní, platí od 27.07.2018 bezvízový režim
Bezvízový režim cez letisko sa nevzťahuje na osoby vstupujúce na územie Bieloruska letmi z Ruskej federácie


Dátum zverejnenia - 15.02.2017
 
Ruské veľvyslanectvo oznamuje: DOČASNE NIE JE MOŽNÝ TRANZIT CEZ BIELORUSKO DO RUSKA. Platnosť je do odvolania. 


--- ZMENA ! --- 
Dátum zverejnenia - 04.06.2018
 
Dočasný pozemný vstup do Ruska cez územie Bieloruska počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2018

Od 4. júna 2018 do 25. júla 2018 umožní Ruská federácia  účastníkom MS 2018 vo futbale bezvízový vstup do Ruska. Podmienkou bezvízového vstupu je predloženie platného cestovného pasu a FAN-ID.

 

Na základe dohody medzi Ruskou federáciou a Bieloruskou republikou z 29. mája 2018 budú počas Majstrovstiev sveta vo futbale 2018

na Bielorusko-Ruskej hranici dočasne otvorené medzinárodné hraničné priechody, cez ktoré môžu účastníci športového podujatia

vstúpiť z Bieloruska na územie Ruska. Podmienkou vstupu je predloženie platného cestovného pasu a preukazu fanúšika, tzv. FAN-ID.

Informáciu ako si vybaviť FAN-ID nájdete v časti Informácie pre návštevníkov Majstrovstiev sveta 2018 vo futbale v Ruskej federácii.

 

Na vstup z Bieloruska do Ruska motorovým vozidlom možno využiť výlučne nasledujúce hraničné priechody:

Redki – Krasnaja Gorka (na trase M1/E30 Brest – Minsk  – Moskva);

Ezerišče – Neveľ (na trase M8/E95 Brest – Mink – Orša – Vitebsk – Ezeriščše – Neveľ – Pustovka na trase M9/E22 smer Moskva);

Selišče – Novozybkov (na trase M10/A240 Brest – Gomeľ – Selišče  – Novozybkov – Briansk - Moskva).

 

Na vstup z Bieloruska do Ruska železničnou dopravou možno využiť výlučne nasledujúce hraničné priechody:

Ezerišče – Neveľ (na trase Vitebsk – Pskov - Moskva);

Osinovka – Krasnoe (na trase Bratislava – Břeclav – Varšava – Minsk – Smolensk – Moskva);

Zakopytie – Zlynka (na trase Gomeľ – Briansk – Moskva).

 

Účastníci MS 2018 vo futbale môžu počas konania majstrovstiev cestovať cez územie Bieloruska do Ruska bez bieloruského tranzitného víza.

Podmienkou bezvízového tranzitu je predloženie platného cestovného pasu a FAN-ID.

 

Bezvízový tranzitný režim neplatí pre vodičov dopravných prostriedkov, ktorí vykonávajú prepravu fanúšikov a sami nie sú účastníkmi podujatia.

 

---

O bezvízovej návšteve niektorých turistických zón Bieloruska do 10 dní.

V súlade s Nariadením prezidenta Bieloruskej republiky č. 462 zo dňa 26.12.2017 O zavedení bezvízového vstupu a výstupu cudzincov pre občanov 77 štátov

 

od 1. januára 2018 sa zavádza nový spôsob bezvízového vstupu pri návšteve turisticko-rekreačnej zóny Brest a turisticko-rekreačného parku Augustovský kanál a priľahlých území.

Dĺžka pobytu cudzincov pri bezvízovom vstupe do Bieloruskej republiky za účelom návštevy hore uvedených zón pre turistov sa predlžuje a bude od 1. januára 2018 tvoriť do 10 dní za podmienky, že zodpovedá dĺžke zájazdu zakúpeného v cestovných kanceláriách, ktoré poskytujú služby na území turisticko-rekreačnej zóny Brest a parku Augustovský kanál.

Turisticko-rekreačná zóna Brest zahŕňa tieto teritóriá:

 - mesto Brest, okresy Brestský, Žabinkovský, Kamenecký a Pružanský Brestskej oblasti a Svisločský okres Grodnenskej oblasti.

  Hraničné prechody cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky:

 - cestné hraničné prechody Brest (Terespol), Domačevo (Słowatycze), Pesčatka(Połowce), stanica zjednodušenej hraničnej kontroly Pererov (Biełowieża), železničný hraničný prechod Brest (Terespol)* (umiestnený na železničnej stanici Brest-Vostočnyj v centrálnom okrese), mesto Brest, hraničný prechod letisko Brest.

Turisticko-rekreačný park Augustovský kanál a priľahlé teritóriá zahŕňajú tieto zóny:

 - špeciálny turisticko-rekreačný park Augustovský kanál, územie mesta Grodno a Grodnenského okresu.

  Hraničné prechody cez štátnu hranicu Bieloruskej republiky:

 - cestné hraničné prechody Bruzgi (Kuźnica Białystocka), Privalka (Raigardas), stanica zjednodušenej hraničnej kontroly Lesnaja (Rudawka), Privalka (Švėndubre), železničný hraničný prechod Grodno (Kuźnica Białystocka) (umiestnený na železničnej stanici Grodno), hraničný prechod letisko Grodno.

Cudzinec, ktorý chce navštíviť turisticko-rekreačnú zónu Brest alebo park Augustovský kanál, v prípade bezvízového vstupu do Bieloruskej republiky a výstupu z nej musí predložiť:

1) Platný cestovný doklad pre vycestovanie do zahraničia (platný cestovný pas, resp. iný rovnocenný doklad);

2) Doklad stanoveného vzoru oprávňujúci k individuálnej alebo skupinovej návšteveturisticko-rekreačnej zóny Brest alebo parku Augustovský kanál, vystavený subjektom cestovného ruchu, ktorý poskytuje turistické služby na území turisticko-rekreačnej zóny Brest alebo parku Augustovský kanál a disponuje osvedčením o zhode;

3) Platný doklad o povinnom zdravotnom poistení;

4) Peniaze: na každý deň pobytu musí mať čiastku v cudzej mene alebo v bieloruských rubľoch, ktorá sa rovná najmenej 2 základným veličinám (2 x 24,5 BYR).

Cudzinec, ktorý navštívi turisticko-rekreačnú zónu Brest alebo park Augustovský kanál, je povinný opustiť územie Bieloruskej republiky skôr ako vyprší doba pobytu v rámci zakúpeného zájazdu.

Podrobnejšie informácie o návštevnom poriadku turisticko-rekreačnej zóny Brest a špeciálneho turisticko-rekreačného parku Augustovský kanál a priľahlých území, ako aj o cestovných kanceláriách poskytujúcich služby na uvedených územiách, nájdete na týchto webových stránkach:

www.grodnovisafree.by – o bezvízovom návštevnom poriadku turisticko-rekreačného parku Augustovský kanál a priľahlých území;

http://bezvizbrest.by/ – o bezvízovom návštevnom poriadku turisticko-rekreačnej zóny Brest


---

Dátum zverejnenia - 08.11.2017
 

Upozorňujeme cestujúcich do Ruska cez Bielorusko letecky, motorovými vozidlami alebo železničnou dopravou, že podľa zákonov Ruskej federácie občania SR (a iných štátov) môžu vstupovať na územie Ruska výlučne cez medzinárodné hraničné priechody. Podľa informácie Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federície pozemné hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskom nemajú charakter medzinárodného hraničného priechodu.


Osobitne upozorňujeme, že často využívaný medzištátny hraničný priechod Krasnaya Gorka na magistrále M1, trasa Minsk – Smolensk  – Moskva je pre cudzincov uzatvorený a občania tretích krajín sú v prípade kontroly smerovaní na hraničné priechody s Ukrajinou a Lotyšskom. Priechod 

Krasnaya Gorka je naďalej určený iba pre občanov Bieloruska a Ruska a vstup do Ruska cez tento hraničný priechod občanmi iných štátov sa pokladá za nelegitímny. 

V prípade dodatočného zistenia, že cudzinec vstúpil na územie Ruska inak, ako cez medzinárodný hraničný priechod, môže mu byť udelená pokuta, resp. uplatnený iný postih.
 
Upozorňujeme, že ruské orgány považujú za nelegitímny prechod hranice aj prílet občanov tretích krajín do Ruska z Bieloruska, pokiaľ cudzinec prilieta na terminál určený pre vnútroštátne lety. 

Od 15. mája 2017 sú všetky lety do Ruskej federácie z Minska presmerované z vnútrozemských terminálov na ruské medzinárodné terminály, na ktorých ruské pohraničné a colné orgány vykonávajú hraničné kontroly cestujúcich a lietadiel. Tieto lety je teda možné využívať na vstup do Ruskej federácie. 

 
Neodporúčame využívať na vstup do Ruska bielorusko-ruské medzištátne pozemné hraničné priechody.

 
 Dátum zverejnenia - 13.01.2017
 
 

- platí len pre občanov SR a EÚ
- musia mať platný cestovný pas min. 6 mesiacov od návratu z krajiny
- musia mať v hotovosti finančnú čiastku ekvivalentnú min. 23 €/deň
- musí sa jednať o leteckú cestu do mesta Minsk (národné letisko Minsk   National Airport), neplatí pre cestujúcich ktorí prileteli z Ruska alebo letecky cestujú do Ruska
  cez Bielorusko (tieto lety sa považujú za vnútroštátne lety)

- musia mať spiatočnú letenku
- musia mať cestovné poistenie (s min. sumou pokrytia 10.000 € a platnosťou na území Bieloruska)
 

Dátum zverejnenia - 01.01.2017
 
Zmena konzulárnych poplatkov od 1.1.2017.
 
Expresné podanie individuálne 2-3 dni - 120 €
Expresné podanie skupinové 2-3 dni - 20 €
 
 
ČÍNA
Dátum zverejnenia - 16.12.2018

Provincia Chai-nan zaviedla politiku bezvízového vstupu pre občanov 59 krajín

V nadväznosti na rozhodnutie Štátneho migračného úradu ČĽR bude občanom 59 krajín od 1.5.2018 umožnený bezvízový vstup na ostrov Chai-nan (Hainan).

Štátni príslušníci krajín uvedených nižšie, ktorí sú držiteľmi bežných cestovných pasov cestujúci do provincie Chai-nan, a registrovaní v cestovnej agentúre sídliacej v Chai-nane, sa môžu vyhnúť vízovej povinnosti prostredníctvom prístavu vstupu v provincii Chai-nan, pričom môžu v administratívnej oblasti provincie Chai-nan zotrvať 30 dní bez víz.

Zoznam krajín uplatňujúcich danú politiku:

Rusko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Ukrajina, Taliansko, Rakúsko, Fínsko, Holandsko, Dánsko, Švajčiarsko, Švédsko, Maďarsko, Belgicko, Česká republika, Estónsko, Grécko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Írsko, Cyprus, Bulharsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Macedónsko, Albánsko, Spojené štáty americké, Kanada, Brazília, Mexiko, Argentína, Čile, Austrália, Nový Zéland, Kórejská republika, Japonsko, Singapur, Malajzia, Thajsko, Kazachstan, Filipíny, Indonézia, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar, Monako, Bielorusko


Dátum zverejnenia - 19.06.2018
 

OZNÁMENIE O SŤAHOVANÍ KONZULÁRNEHO ODDELENIA

VEĽVYSLANECTVA ČLR V SR

 

Konzulárne oddelenie sa sťahuje do nových priestorov.

 

Dňa 28.06.(štvrtok) otvára konzulát na novej adrese v pôvodných dňoch a časoch.

Utorok a štvrtok:             

 • Podanie žiadostí od 9:00 do 11:30 hod
 • Výzdvih hotových víz od 15:00 do 16:00 hod

Nová adresa konzulárneho oddelenia:

 • Hrebendova 6706/44D, 811 02 Bratislava (cca 600 m/ pešo ca 9 min. od pôvodnej adresy)
 
Dátum zverejnenia - 10.01.2016
 
Podľa najnovších informácií z Čínskej ambasády, počnúc dňom 19. januára 2017 Veľvyslanectvo v Bratislave začne žiadať od žiadateľov víz osobnú návštevu, vzhľadom k odoberaniu osobných biometrických údajov.
 
Jedná sa zatiaľ len o typ víz: "business/ obchodné"
 
Pred plánovanou cestou sa za Vás informujeme, či je nutné prísť osobne na ambasádu, a ak nie, bude možné Vás zastupovať naďalej. O všetkom rozhoduje konzul.
 
Zatiaľ je tento postup len v "skúšobnej dobe" a v najbližších týždňoch sa rozhodne, či bude osobná návšteva povinná pri každom podaní žiadosti o víza.
 
V každom prípade Vám víza vieme minimálne vyzdvihnúť a doručiť k Vám.
 
Vysvetlenie ambasády:
Odoberanie odtlačkov prstov je v súlade s medzinárodným trendom a pokrokom v technológiách. Zlepšuje technologické postupy zhromažďovania  individuálnych údajov žiadateľov do databázy. 
Čínska strana sa venuje zvyšovaniu úrovne komfortu a kontaktu medzi čínskymi a zahraničnými pracovníkmi, víta občanov cudzích krajín navštevujúcich Čínu a je ochotná poskytnúť nevyhnutné pohodlie pri procese získavania čínskych víz.
 
Dátum zverejnenia - 26.10.2016
 
Na vybavenie obchodných víz sa musí predložiť aj rezervácia letenky a ubytovania (pri multivstupných vízach stačí na prvú cestu pobytu).

Na vybavenie turistických víz je nutné predložiť aj itinerár cesty s rozpisom plánovaných dátumov a miest. Musí byť v angličtine a smerovaný na ambasádu v Bratislave.

Dátum zverejnenia - 27.08.2016
 
Čínska ambasáda víza v ten istý deň (same-day expresné víza) z technických príčin nevydáva. Toto nariadenie platí do odvolania. Najrýchlejšie spracovanie víz trvá ca 2-3 pracovné dni.
 
Dátum zverejnenia - 15.03.2016
 
Čínska ambasáda zmenila konzulárne poplatky! Pod ZOZNAMOM ŠTÁTOV/ČÍNA si môžete pozrieť nové aktuálne poplatky pre slovenských občanov a cudzincov. 

INDIA
Dátum zverejnenia - 26.04.2017

Od apríla 2017 Indická ambasáda zmenila konzulárne poplatky. Jednotlivé konzulárne poplatky si viete pozrieť na našom webe po prihlásení sa (predchádzajúcej registrácii) pod konkrétnou krajinou pod ZOZNAMOM ŠTÁTOV/INDIA. 

 
 
INDONÉZIA   
Dátum zverejnenia - 29.10.2015
 
Do 30 dní pobytu v Indonézii a príslušných 5 ostrovov vrátane Bali, nepotrebujú slovenskí občania víza. Postačuje len platný cestovný pas s platnosťou minimálne 6 mesiacov od návratu naspäť. Pri pobyte nad 30 dní sú nutné víza, ktoré Vám radi zabezpečíme. Viac informácií nájdete pod konkrétnou krajinou.
 
 
IRÁN
Dátum zverejnenia - 26.04.2017

Veľvyslanectvo Iránu oznamuje, že vzhľadom na mimoriadne vysoký záujem o víza, môžu byť víza do Iránu vydané ambasádou len jeden deň pred plánovaným dátumom odchodu. Z tohto dôvodu treba rátať s dodatočnými expresnými poplatkami týkajúcimi sa včasného doručenia víz kuriérom ku zákazníkovi.

Ak má ambasáda na spracovanie víz menej ako 14 dní, môžu si účtovať dodatočné expresné konzulárne poplatky, ktoré sa pohybujú od 20 – 95 € za jednotlivé vízum.

Dátum zverejnenia - 31.10.2016
 
Ku obchodným vízam treba s okamžitou platnosťou predložiť aj originál vizitku vysielacej spoločnosti.
 
 
JUŽNÁ AFRIKA
Dátum zverejnenia - 29.04.2016
 
Ako informovalo MZV SR na svojej stránke, od 18.04.2016 platí pre slovenských občanov cestujúcich do Južnej Afriky vízová povinnosť.  
  
 
KANADA
Dátum zverejnenia - 21.09.2016
 
V súvislosti so zavedením kanadského systému povinnej elektronickej predcestovnej autorizácie (eTA) si dovoľujeme informovať, že kanadská strana opätovne pristúpila k predĺženiu prechodného obdobia do začiatku povinnosti získania eTA pred cestou, tentokrát do 9. 11. 2016. To znamená, že do tohto termínu absencia platnej eTAautorizácie nebude znamenať neumožnenie vstupu na palubu lietadla za predpokladu, že cestujúci budú mať všetky ostatné náležitosti v poriadku – platný cestovný doklad, preukázateľné zdroje na pobyt a pod.
 
Napriek uvedenému však odporúčame všetkým cestujúcim, aby si v prechodnom období pred cestou do Kanady lietadlom zabezpečili eTAautorizáciu.


KAZACHSTAN
Dátum zverejnenia - 21.11.2016
 
Od 01.01.2017 môžu cestovať slovenskí občania do Kazachstanu do 30 dní bez víz. Vzťahuje sa to na turistický a obchodný účel. Pri pobyte dlhšom ako 30 dní, je nutné vybaviť víza vopred. Pri pracovných cestách je nutné aj naďalej vybaviť vopred pracovné víza. 
 
 
KUBA
Dátum zverejnenia - 10.08.2017
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje občanov SR, že federálne predpisy USA zakazujú cestovanie občanov USA aj cudzincov na Kubu za účelom turistiky.
 

Zákaz sa vzťahuje na každého, kto sa nachádza v Spojených štátoch (amerických občanov, ako aj cudzincov, ktorí sa trvalo alebo krátkodobo zdržiavajú v Spojených štátoch). Federálne predpisy USA, okrem iného, definujú osobu zdržiavajúcu sa v USA (person within the United States) ako hocijakú osobu, ktorá sa práve nachádza v USA (any person actually within the United States) - 31 CFR 515.330 (a).

Občania USA, ako aj cudzinci nachádzajúci sa v USA, môžu cestovať z USA na Kubu len za nasledovnými účelmi: návšteva rodiny, oficiálna návšteva vládnych predstaviteľov príslušnej krajiny, výskumné a vzdelávacie aktivity, publicistická (novinárska) činnosť, náboženské aktivity, obchodné cesty podnikateľov, cesty predstaviteľov mimovládnych a humanitárnych organizácii pôsobiacich na Kube, cesty športovcov zúčastňujúcich sa na športových podujatiach.    

 
 
MONGOLSKO
Dátum zverejnenia - 26.01.2016
 
Od 1.1.2016 platí do Mongolska vízová povinnosť pre občanov Slovenskej republiky. Je potrebné si zabezpečiť víza ešte pre cestou.
 
 
RUSKO
Dátum zverejnenia - 07.11.2019

Ruské úrady zaviedli pre občanov SR možnosť vybaviť na oficiálnej internetovej stránke  MZV Ruskej federácie jednovstupové víza na turistický, obchodný alebo humanitárny účel. Týka sa to výlučne Petrohradu, Leningradu a Kaliningradu (nižšie špecifikácia miest). Víza sú 1-vstupové, platné 30 dní od vystavenia, s výlučným pobytom max. 8 dní. O víza môžete požiadať najskôr 20 dní pred a najneskôr 4 dni pred plánovanou cestou do Ruska. Víza sú bezplatné a dĺžka spracovania víz sú cca 4 kalendárne dni.

Elektronické víza sú platné pre mestá: Petrohrad a Leningradskú oblasť:

a len cez tieto hranične prechody:

 • Letisko Pulkovo - Petrohrad;
 • Námorné priechody Vysock, Boľšoj port Sankt-Peterburg (morskoj vokzal), Passažirskij port Sankt-Peterburg;
 • Pozemné priechody Ivangorod, Torfianovka, Brusničnoje, Svetogorsk;
 • Pohraničný priechod pure chodcov Ivangorod.
 • UPOZORNENIE: Vstup a výstup z elektronického víza prostredníctvom železničnej dopravy v súčasnosti nie je k dispozícii.

 

Elektronické víza sú ďalej platné pre Kaliningradskú oblasť:

 • Letisko -  Kaliningrad Khrabrovo Airport
 • Námorný kontrolný bod «Kaliningrad

(kontrolné body v mestách Kaliningrad, Baltiysk a Svetly)

 • Železničné kontrolné body «Mamonovo», «Sovetsk»
 • kontrolné body pre automobily «Bagrationovsk», «Gusev», «Mamonovo (Grzechotki)», «Mamonovo (Gronowo)», «Morskoje», «Pogranichny», «Sovetsk», «Chernyshevskoye».

Dátum zverejnenia - 28.06.2018
 
FOTOGRAFIA 

Ruske veľvyslanectvo sprísnilo podmienky na požadovanú fotografiu, ktorá je nutná pri žiadosti o víza.
 
KRITÉRIA FOTOGRAFIE:

Farebná fotografia s presným rozmerom š.3,5 x v.4,5 cm na svetlom pozadí, s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými, alebo antireflexnými sklami a bez pokrývky hlavy (s výnimkou občanov, ktorí sú v duchu ich národnej alebo náboženskej príslušnosti zobrazení s pokrývkou hlavy na fotografii v pase)

 
FOTOGRAFIA NESMIE BYŤ STARŠIA AKO 3 MESIACE A NESMIE SA POUŽIŤ TÁ ISTÁ, AKO SA POUŽILA V MINULOSTI PRI ŽIADANÍ O VÍZA DO RUSKEJ FEDERÁCIE.

 
Ak fotografia NEBUDE spĺňať presné požadované kritéria, konzulát vráti žiadosti, bez predchádzajúceho upozornenia a žiadosť je nutné podať nanovo + je NUTNÉ platiť opätovné konzulárne poplatky.
Taktiež dátum vyhotovenia víz sa tým pádom predĺži a môže ohroziť plánovaný dátum odcestovania do Ruskej Federácií. 

Spoločnosť VízaTravel.sk, s.r.o. pri nedodržaní daných kritérií NERUČÍ za akékoľvek rozhodnutie Ruského veľvyslanectva a v prípade vrátenia podkladov si účtuje poplatok za opätovné podanie a náklady na spracovanie. V tomto prípade tiež neručí za dodržanie dohodnutého dátumu vyhotovenia víz a zároveň prípadnému ohrozeniu dátumu plánovaného odchodu do Ruskej Federácie.

Správne kritéria fotografie si môžete pozrieť na našom webe.
 
Ak ste zaregistrovaný a prihlásený na našom webe kliknite prosím sem.
 
Dátum zverejnenia - 31.05.2018
Konzulárny poplatok za expresné spracovanie za mení na 110 €.
 
 
 
Dátum zverejnenia - 03.05.2018
MajstrovstVÁ sveta 2018 vo futbale v Ruskej federácii

Termín konania:  14. júna - 15. júla 2018

Občania SR potrebujú na vstup do Ruskej federácie vízum. Z cieľom uľahčiť účastníkom zápasov počas futbalových majstrovstiev príchod a pobyt v Rusku umožní  Ruská federácia v období od 4.6.2018 do 25.7.2018  bezvízový vstup občanom tretích krajín, ktorí sa budú ako diváci zúčastňovať na futbalových zápasoch. Podmienkou bezvízového vstupu je predloženie platného cestovného pasu a personalizovaného preukazu fanúšika FAN-ID.
Cestovný pas musí byť platný najmenej 6 mesiacov po skončení platnosti FAN-ID.
 
Ak cestujete do Ruska za iným účelom, resp. nemáte zakúpené lístky a vydaný preukaz FAN-ID (v laminátovej alebo elektronickej forme), musíte si vybaviť ruské vízum. Víza Vám radi zabezpečíme.
 
Pri pasovej kontrole na vstupe do Ruskej federácie je občanovi obvykle vystavená tzv. migračná karta. Kartu je potrebné si uschovať a odovzdať pri odchode z Ruska. V prípade straty môže občan požiadať o vydanie novej karty na miestne príslušnej pobočke Hlavného útvaru pre otázky migrácie Ministerstva vnútra Ruskej federácie.
 
Viac informácií získate na webe MZV a na webe Ruskej ambasády.

 

Dátum zverejnenia - 01.06.2017 

Od 22.09.2017 víza do Ruskej federácie budú obsahovať aj fotografie.

Znamená to, že sa bude dávať dôraz na kvalitu fotografií. Všetky fotky musia byť v súlade s požiadavkami.  Nebudú akceptované fotografie nekvalitné, staré, malé a pod.

 
Dátum zverejnenia - 01.06.2017
Expresná doba spracovania turistických víz sa predĺžila na 4 pracovné dni.

 

Dátum zverejnenia - 15.02.2017

Ruské veľvyslanectvo oznamuje: DOČASNE NIE JE MOŽNÝ TRANZIT CEZ BIELORUSKO DO RUSKA. Platnosť je do odvolania. 
Dátum zverejnenia - 08.11.2017
--- ZMENA ! ---
  

Upozorňujeme cestujúcich do Ruska cez Bielorusko letecky, motorovými vozidlami alebo železničnou dopravou, že podľa zákonov Ruskej federácie občania SR (a iných štátov) môžu vstupovať na územie Ruska výlučne cez medzinárodné hraničné priechody. Podľa informácie Federálnej bezpečnostnej služby Ruskej federície pozemné hraničné priechody medzi Bieloruskom a Ruskom nemajú charakter medzinárodného hraničného priechodu.


Osobitne upozorňujeme, že často využívaný medzištátny hraničný priechod Krasnaya Gorka na magistrále M1, trasa Minsk – Smolensk  – Moskva je pre cudzincov uzatvorený a občania tretích krajín sú v prípade kontroly smerovaní na hraničné priechody s Ukrajinou a Lotyšskom. Priechod 

Krasnaya Gorka je naďalej určený iba pre občanov Bieloruska a Ruska a vstup do Ruska cez tento hraničný priechod občanmi iných štátov sa pokladá za nelegitímny. 

V prípade dodatočného zistenia, že cudzinec vstúpil na územie Ruska inak, ako cez medzinárodný hraničný priechod, môže mu byť udelená pokuta, resp. uplatnený iný postih.
 
Upozorňujeme, že ruské orgány považujú za nelegitímny prechod hranice aj prílet občanov tretích krajín do Ruska z Bieloruska, pokiaľ cudzinec prilieta na terminál určený pre vnútroštátne lety. 

Od 15. mája 2017 sú všetky lety do Ruskej federácie z Minska presmerované z vnútrozemských terminálov na ruské medzinárodné terminály, na ktorých ruské pohraničné a colné orgány vykonávajú hraničné kontroly cestujúcich a lietadiel. Tieto lety je teda možné využívať na vstup do Ruskej federácie. 

 
Neodporúčame využívať na vstup do Ruska bielorusko-ruské medzištátne pozemné hraničné priechody.

 
 
SAUDSKÁ ARÁBIA
Dátum zverejnenia - 07.08.2017
Vydávanie víz pre slovenských občanov je opäť od dnešného dňa spustené!
Ohľadom ďalších informácií nás neváhajte kontaktovať.Dátum zverejnenia - 22.05.2017
 
Vysielací list musí byť overený príslušnou obchodnou komorou. Pri pracovných vízach musí byť preukázaná pracovná odborná kvalifikácia cestujúceho buď vo forme certifikátu, alebo uvedená vo vysielacom liste.

Dátum zverejnenia - 30.11.2016
 
Ručne vyplnené vízové dotazníky už nebudú ambasádou akceptované.

Vysielací list musí mať nové špecifiká, bližšie informácie Vám poskytneme po vzájomnej dohode.
 
Konzulárny poplatok sa pri 1-vstupových a multi-vstupových vízach zjednotil na 220 €/os. vrátane povinného poistenia platného v Saudskej Arábii.
 
Fotografia musí byť pasového formátu a mať biele pozadie.
 
 
SENEGAL
Dátum zverejnenia - 04.11.2015
 
EÚ občania už nepotrebujú na turistické a obchodné cesty do Senegalu víza po dobu 90 dní/1 vstup. Postačuje platný biometrický cestovný pas. 
 
 
THAJSKO
Dátum zverejnenia - 07.12.2016
 
S platnosťou od 01.12.2016 do 28.02.2017 sú jednovstupové turistické víza do Thajska s pobytom do 60 dní oslobodené od konzulárneho poplatku.  
 
 
Dátum zverejnenia - 26.10.2016
 
Na konzuláte v Bratislave je možné vybaviť už aj multi-vstupové turistické víza. Pravidlá dokladania dokumentov na vybavenie víz sa sprísnili, viac informácií nájdete po prihlásení sa pod konkrétnou krajinou THAJSKO.  
 
 
USA
Dátum uzverejnenia - 24.06.2019
 
Webové stránky ESTA budú aktualizované 26. júna 2019. Všetky aplikácie ESTA, ktoré sú v čase aktualizácie v stave čakania na platbu, budú archivované. Dotknutí žiadatelia budú musieť po dokončení aktualizácie znova podať žiadosť. Občanom zúčastnených krajín bezvízového programu (VWP), ktorí cestujú do Spojených štátov, sa dôrazne odporúča, aby požiadali o ESTA v čase rezervácie cesty a najneskôr 72 hodín pred odletom.
 
 
UZBEKISTAN
Dátum zverejnenia - 24.02.2019
 
Od 01.02. môžu Slováci cestovať do Uzbekistanu za turistickým účelom bez víz. Pri pobyte nad 30 dní je nutné vybaviť víza vopred.  
 
 
 
 
 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.