FAKTURAČNÉ ÚDAJE

 

OBCHODNÉ MENO A SÍDLO:

 

VízaTravel.sk, s.r.o.

Topoľová 6

SK - 811 04 Bratislava

Slovenská republika

 

 

PRÁVNA FORMA:Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Vedený v registri Okresného súdu Bratislava I, č. vložky: 104873/B 

Deň zápisu:  23.5.2015

IČO:            48174335

DIČ:            2120094273

IČ DPH:       SK2120094273

Od 10.3.2016 sme platcami DPH.

 ČÍSLO ÚČTU: 

 

BEŽNÉ ČÍSLO ÚČTU PRI ÚHRADE ZA VÍZA a SLUŽBY: 

Československá obchodná banka, a.s.

Kód banky:   7500

Účet č.:        4021762360

SWIFT:         CEKOSKBX

IBAN:           SK8075000000004021762360

 qrCode_platba bez sumy