FAQ

1.   Potrebujete môj pas v originály?

Áno do väčšiny krajín potrebujeme cestovný pas v originály, lebo vízum ambasáda udelí do pasu vo forme nálepky alebo pečiatky.

2.   Čo je to biometrická pasová fotka?

Je to ostrá fotografia tváre na kvalitnom fotografickom papieri vyhotovená podľa štandardných EU noriem: biele pozadie, tvár spredu, 2/3 fotografie je tvár, vážny výraz, bez tieňov, rozmery sú 3,5 cm šírka a 4,5 cm výška. Nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. V prípade že takúto fotografiu nemáte k dispozícii, radi Vám ju zabezpečíme.

3.    Musím k Vám prísť osobne?

Vaša osobná účasť nie je nutná. K vybaveniu víz potrebujeme Vaše dokumenty, ktoré nám môže priniesť aj iná Vami poverená osoba (splnomocnenie nie je nutné), alebo ich môže vyzdvihnúť náš kuriér po celom Slovensku. To isté sa týka aj doručenia hotových víz.

4.   Musí byť pas platný minimálne 6 mesiacov od návratu z navštívenej krajiny?

Áno do väčšiny krajín je potrebné aby mal pas platnosť minimálne 6 mesiacov od návratu naspäť, ale sú aj výnimky kde postačujú 3 mesiace. Ak si nie ste istý, kontaktujte nás.

5.   Kedy mám za víza zaplatiť?

Platba za vybavenie víz prebieha buď pri podaní žiadosti o víza kedy môžete uhradiť faktúru prevodom, alebo môžete uskutočniť platbu v hotovosti pri osobnom prevzatí hotových víz u nás v kancelárii. Pri prevzatí víz od kuriéra je možná platba v hotovosti len v rámci Bratislavy. Platba kreditnou alebo inou kartou nie je možná.

6.   Môžem k Vám prísť osobne?

Áno radi Vás u nás privítame osobne, každý pracovný deň medzi 9-16 hodinou. Prosíme Vás aby ste si u nás každú osobnú návštevu dohodli telefonicky vopred.

7.   Krajinu, do ktorej potrebujem víza nemáte zverejnenú v zozname štátov

V tom prípade nás prosím kontaktujte telefonicky alebo mailom, a radi Vám poskytneme informácie ku Vami dopytovanej krajine.

8.   Čo je to turistický voucher?

Turistický voucher je oficiálne potvrdenie z hotela o ubytovaní. Turistické vouchre do Ruska obsahujú takisto aj potvrdenie o príjme zahraničného turistu do Ruska. Bez tohto potvrdenia turistický voucher nebude akceptovaný. Len akreditovanými hotelmi vydávané turistické vouchre do Ruska sú akceptované Ruskou ambasádou. Nemáte takýto voucher? Radi Vám ho zabezpečíme.

9.   Čo je to pozývací list?

Pozývací list je dokument, ktorý je vydaný pozývajúcou organizáciou, ktorú sa chystáte v danej krajine navštíviť. Musí byť napísaný na hlavičkovom papieri, obsahovať pečiatku a podpis pozývajúcej osoby. Obsahom majú byť informácie o tom, z akého dôvodu a za akým účelom organizácia cestujúceho k sebe pozýva, v akých dátumoch a o aký typ víz pre cestujúcu osobu žiadajú. Takisto musí obsahovať základné údaje o cestujúcom. Takisto musí obsahovať informáciu, kto preberá finančné náklady spojené s cestou. Ak nemáte pozývací list do Ruska, Číny alebo niektorých iných krajín, opýtajte sa nás a radi Vám ho zabezpečíme. Väčšinou je postačujúca dobre čitateľná kópia, v niektorých prípadoch je nutný originál.

10.  Čo je to vysielací list?

Vysielací list je dokument, ktorý je vydaný vysielacou spoločnosťou/zamestnávateľom. Musí byť napísaný na hlavičkovom papieri, obsahovať pečiatku a podpis vysielajúcej osoby. Obsahom majú byť informácie o tom, z akého dôvodu a za akým účelom vysielajúca spoločnosť cestujúceho do cudziny vysiela, v akých dátumoch a o aký typ víz pre cestujúcu osobu žiadajú. Takisto musí obsahovať základné údaje o cestujúcom a pozývajúcej strany v zahraničí. Ak preberá všetky finančné náklady vysielacia spoločnosť, je nutné túto skutočnosť uviesť. Dokladuje sa vždy v originály.

11.  Ako si mám víza objednať?

Víza si môžete objednať cez e-shop na našej webovej stránke, poslať vyplnenú objednávku mailom, telefonicky alebo osobne. Podrobnejší postup nájdete pod POSTUPOM PRI OBJEDNÁVKE.

12.  Musím sa na webovej stránke zaregistrovať?

Keď sa nezaregistrujete, budete mať prístup len ku základným informáciám ku niektorým vybraným krajinám. Ak sa zaregistrujete, autorizujeme Vám prístup a tým získate prístup ku širším informáciám ku všetkým krajinám, ktoré máme na webe zverejnené.

13.  Kedy si mám začať vybavovať víza?

Ideálny čas je začať vybavovať víza jeden mesiac pred plánovaným odchodom. Vtedy máte čas na zozbieranie nutných podkladov a vyplnenie formulárov. Vybavenie víz na samotnej ambasáde trvá zväčša od 1 do 3 týždňov, sú však krajiny pri ktorých to môže trvať aj 4 týždne. Preto je dobré sa najprv pred kúpou letenky informovať ako dlho trvá vybavenie víz. Niektoré ambasády totižto neponúkajú ani možnosť zrýchleného expresného spracovania. Na našom webe pod samotnou krajinou nájdete pod dobou vybavovania približný časový údaj ako dlho vybavenie víz trvá, a či je u danej krajiny a príslušnej ambasády aj možnosť expresného vybavenia.