POSTUP PRI OBJEDNÁVKE

VízaTravel.sk Vám zabezpečí turistické, obchodné, a v niektorých prípadoch pracovné, či študentské víza do vízovo povinných štátov pre Slovenských občanov, alebo iných občanov podľa dohody.


AKÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA NAŠEJ WEB STRÁNKE? 

Informácie pre zaregistrovaných užívateľov (nutnosť registrácie):
• ktoré sú vízovo povinné štáty
• základné informácie o tom, čo k ním budete potrebovať
• koľko bude trvať vybavenie na ambasáde
• aké sú približné poplatky
• aktuality a upozornenia na ambasádach
• a ďalšie
 
Nezaregistrovaný užívatelia majú k nahliadnutiu základné informácie:
• ktoré zo štátov sú vízovo povinné pre Slovenských občanov
• orientačné informácie, čo budete na vybavenie potrebovať, koľko trvá spracovanie a aké sú približné poplatky
 
Na základe záväznej objednávky Vám poskytneme detailné informácie ohľadom daných víz a nutných podkladov na ich zabezpečenie.
 
Objednať si môžete komplet servis, alebo len konkrétnu službu, o ktorú máte záujem.

POSTUP PRI OBJEDNANÍ VÍZ A INÝCH SLUŽIEB*

•  priamo cez web stránku/ e-shop*
•  e-mailom, na základe objednávky 
  • telefonicky
* nie je možné prikladať súbory. Tie nám prosím pošlite zvlášť do mailu na: servis@VizaTravel.sk
 
Objednávka na servis2
 
* Objednávka je záväzná. Je možné ju stornovať len na základnej vzájomnej dohody. Všetky vzniknuté a vynaložené náklady, ktoré vzniknú spoločnosti VízaTravel.sk si môže spoločnosť VízaTravel.sk účtovať.
 
Pri objednaní služieb od VízaTravel.sk objednávateľ automaticky súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Zákona 122/ 2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 84/ 2014 Z.z.

DODACIE PODMIENKY

 
Doručenie podkladov je vždy na základe dohody.
• Vieme podklady vyzdvihnúť kuriérom*
• Máte možnosť doniesť podklady osobne**
• Môžete nám doklady poslať poštou (nie doporučene)
• Môžete nám doklady poslať kuriérom
 
Vyzdvihnutie hotových víz, alebo iných dokumentov je vždy na základe dohody.
• Vieme podklady poslať kuriérom*
• Máte možnosť si hotové víza vyzdvihnúť osobne.**
• Môžeme Vám víza poslať poštou, ako ceninu, 1. triedou
• Môžeme Vám doklady poslať kuriérom
 
* V rámci Bratislavy máme svojho osobného kuriéra. V rámci SR máme dohodnutú spoluprácu s kuriérskou službou, ktorá ej špecializovaná na nakladanie s ceninami. Preto sú Vaše víza v bezpečí.
**Na základe telefonického dohovoru na konkrétnom dni a čase.

PLATOBNÉ PODMIENKY
 
Objednanie cez web stránku/ e-shop:
• Platba prevodom po objednaní*
• Platba prevodom po podaní podkladov na ambasáde**
• Platba v hotovosti pri prevzatí hotových víz***
 
*na základe objednávky Vám prídu bankové údaje mailom
**neplatí v prípade online víz
***len v rámci BA
 
Objednanie iným spôsobom:
• Platba prevodom po podaní podkladov na ambasáde**
• Platba v hotovosti pri prevzatí hotových víz***
 
** neplatí v prípade online víz
*** len v rámci BA
 
Konzulárne poplatky uvádzané na www.VízaTravel.sk sú informatívne a ambasáda ich môže kedykoľvek v priebehu procesu zmeniť, alebo určiť iné, podľa vlastného zváženia. Preto konečná a fakturovaná suma môže byť vyššia, alebo nižšia ako ste uhrádzali, alebo predpokladali. Víza, prípadne iné dokumenty VízaTravel.sk vydáva len na základe pripísania peňazí na účet, na základe zaslanej faktúry mailom, prípadne platby v hotovosti pri prevzatí v rámci BA.
 
• V prípade ak ste platili vopred a vznikol tak nedoplatok, víza Vám odovzdáme na základe doplatenia rozdielu.
• V prípade ak ste platili vopred a vznikol preplatok, sumu Vám okamžite zasielame na základe dobropisu prevodom na účet, z ktorého bola vykonaná úhrada.
 
Originál faktúry Vám doručíme, alebo odovzdáme spolu s pasom, alebo inými dokumentami.
Sme platcom DPH.
 
Všetky informácie, ktoré poskytujeme na www.VízaTravel.sk sú pravidelne preverované pracovníkmi VízaTravel.sk priamo na ambasádach a zároveň aktualizované. VízaTravel.sk neručí za prípadné zmeny už v prebiehajúcom procese vybavovania na ambasáde. Zmeny sa môžu týkať výšky poplatkov, dĺžky spracovania alebo požadovaných dokladov. Ambasáda ma právo na akékoľvek zmeny a nie je povinná automaticky víza vydať, preto VízaTravel.sk neručí za prípadné nevydanie víz.
 
Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme Vám víza zabezpečili podľa želania, možností a v čo najkratšom možnom čase.
 
Váš rýchly • Spoľahlivý • Jednoduchý • Servis  • VízaTravel.sk